Offentliggørelse

Opførelse af erhvervsbygning

Publiceret 10-07-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af halvtag til erhvervsmæssigt brug på matr.nr. 26F, Villerslev By, Villerslev beliggende Villerslevvej 31, Bedsted Thy, 7755 Bedsted Thy. Klagefristen er den 7. august 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy