Offentliggørelse

Lovliggørelse af ridebane

Publiceret 09-07-2024

Der er meddelt lovliggørende landzonetilladelse til en etableret ridebane på matr.nr. 71, Bedsted By, Bedsted beliggende på Morup Møllevej 52, 7755 Bedsted. Der er klagefrist den 6. august 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy