Offentliggørelse

Læskure til dyrehold

Publiceret 05-07-2024

Der er givet landzonetilladelse til opførelse af to læskure til heste, på hhv. matr.nr. 5k, V. Vandet By, V. Vandet (ved Tuekær) og matr.nr. 1a, Ørgård, Nors. (ved Ørgård). Klagefristen er den 2. august 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy