Offentliggørelse

Etablering af et minivådområde

Publiceret 05-07-2024

Der er givet landzonetilladelse til etablering af et minivådområde på matr.nr. 18e, Villerslev By, Villerslev - Vibberstoftsvej 8, 7752 Snedsted. Klagefristen er den 2. august 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy