Offentliggørelse

Solcelleanlæg på tag

Publiceret 02-07-2024

Der er givet landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på tag på matr.nr. 30k, Lund By, Lild - Gl. Aalborgvej 88, 7741 Frøstrup. Klagefristen er den 30. juli 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy