Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 11-07-2024

Afgørelse om revurdering efter Husdyrbruglovens § 41 på Tranhøjvej 5, 7700 Thisted.
Klagefrist den 7. august 2024.

Thisted Kommune har revurderet miljøgodkendelsen på Tranhøjvej 5, 7700 Thisted

Klagefrist den 7. august 2024.

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy