Offentliggørelse

Bore- og vand- indvindings- tilladelse

Publiceret 10-07-2024

Bore- og vandindvindingstilladelse til markvanding på matr.nr. 8n, Vigsø By, Vigsø, Hjardemålvej, 7730 Hanstholm

Tilladelsen inklusiv klagevejledning kan ses her:

Bore- og vandindvindingstilladelse til markvanding på matr.nr. 8n, Vigsø By, Vigsø

Tilladelsen kan påklages. Klagefristen udløber d. 6. august 2024. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kari Haugen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 25

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00