Offentliggørelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt for ny boring og indvinding af grundvand

Publiceret 10-07-2024

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af ny boring og indvinding af grundvand til markvanding på matr.nr. 8n, Vigsø By, Vigsø, Hjardemålvej, 7730 Hanstholm

Afgørelsen inklusiv klagevejledning kan ses her:

Afgørelse om ikke VVM-pligt for ny boring og indvinding af vand til markvanding, matr.nr. 8n, Vigsø By, Vigsø, Hjardemålvej, 7730 Hanstholm

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er d. 7. august 2024. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kari Haugen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 25.

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00