Høringsfrist: 10 06 2024

Høring: Vandløbsrestaurering af Tømmerby Å

Publiceret 15-04-2024

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Tømmerby Å, hvor tre faunaspærringer skal fjernes.

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Tømmerby Å, hvor tre faunaspærringer skal fjernes.

 Vandløbsrestaureringer skal, jf.  kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016), i 8 ugers offentlig høring. Bemærkninger til høringen skal være kommunen i hænde senest 10. juni 2024.

 

Beskrivelser af indsatser kan ses ved at klikke her.

Link til Forundersøgelse, AAL-1216

Link til Forundersøgelse, AAL-1217

Link til Forundersøgelse, AAL-1281 

Høringssvar skal sendes til Vandlobteam@thisted.dk

 

 

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy