Høringsfrist: 21. juni 2024

Høring, restaureringsprojekt i Gundtoft Å

Publiceret 26-04-2024

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Gundtoft Å, hvor tre spærringer fjernes for at opnå faunapassage.

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Gundtoft Å, hvor der skal fjernes tre spærringer.

Vandløbsrestaureringer skal, jf.  kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016), i 8 ugers offentlig høring. Bemærkninger til høringen skal være kommunen i hænde senest 21. juni 2024.

Beskrivelser af indsatserne kan ses ved at klikke på nedenstående links.

Beskrivelse af indsats AAL-1187

Beskrivelse af indsats AAL-1189

Beskrivelse af indsats AAL-1188

 

Høringssvar skal sendes til Vandlobteam@thisted.dk.

 

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy