Høringsfrist: 16. juni 2024

Høring, restaureringsprojekt i Tømmerby Å

Publiceret 18-04-2024

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Tømmerby Å hvor der udlægges groft materiale

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Tømmerby Å, hvor der udlægges groft materiale.

Vandløbsrestaureringer skal, jf.  kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016), i 8 ugers offentlig høring. Bemærkninger til høringen skal være kommunen i hænde senest 16. juni 2024.

Beskrivelsen af indsatsen kan ses ved at klikke her.

Link til forundersøgelse, Ref. 613.

Høringssvar skal sendes til Vandlobteam@thisted.dk

 

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy