Offentliggørelse

Midlertidigt jorddepot

Publiceret 29-04-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til jorddepot ved matr.nr. 2a, Tilsted By, Tilsted - Kløvervej 24b, 7700 Thisted. Tilladelsen er midlertidig og der gives samtidig en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til projektet.
Klagefristen er den 27. maj 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy