Offentliggørelse

Garage

Publiceret 17-04-2024

Der er givet landzonetilladelse til garage på Kjelstrupvej 45, 7700 Thisted. Matr. nr. 13f Skovsted By, Hillerslev. Klagefristen er den 15. maj 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy