Offentliggørelse

Ridebane

Publiceret 04-04-2024

Der er givet lovliggørende landzonetilladelse til en ridebane på matr.nr. 3a Malle By, Sennels, Røgildvej 3, 7700 Thisted. Klagefristen er den 2. maj 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy