Offentliggørelse

Ændret anvendelse fra bolig til udhus

Publiceret 03-04-2024

Der er givet landzonetilladelse til at ændre anvendelse af en bolig til et udhus på matr. nr. 15p Stagstrup By, Stagstrup beliggende Stagstrup Skolevej 3, 7752 Snedsted. Klagefristen er den 1. maj 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy