Offentliggørelse

Tilbygning til sommerhus og lovliggørelse af anneks

Publiceret 02-04-2024

Der er givet landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus samt lovliggørelse af anneks på matr.nr. 48c, Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg beliggende Nedergårdsvej 5, Istrup, 7755 Bedsted. Klagefristen er den 30. april 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy