Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 04-04-2024

Afgørelse om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a stk. 1 på Todbølvej 20, 7700 Thisted
Klagefrist den 2. maj 2024

Thisted Kommune har meddelt miljøgodkendelse til slagtesvineproduktion på Todbølvej 20, 7700 Thisted.

16a miljøgodkendelse, SLAGTESVINEPRODUKTION, Todbølvej 20, 7700 Thisted. 

Klagefrist den 2. maj 2024

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy