Høringsfrist: 3. juni

Søg indflydelse på kommuneplanen

Publiceret 05-04-2024

Der skal udarbejdes en ny kommuneplan i Thisted Kommune. Det betyder, at du har mulighed for at være med til at præge, hvad forskellige arealer i Thy skal kunne anvendes til.

Kommuneplan 2025-37. Dit projekt - vores Thy

Det er nu arbejdet med den nye kommuneplan begynder, og vi har brug for dig.  

For det er dine projekter, idéer og behov, der skal være med til at danne grundlaget for planlægningen af vores Thy.  

Målet er, at den nye kommuneplan skal give de rigtige muligheder de rigtige steder.   

Det vil sige, at hvis du ønsker en anden anvendelse af et areal i Thy end det, der er beskrevet i den eksisterende kommuneplan, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.  

Det kan for eksempel være et ønske om arealer til boliger i bestemte byer og områder. Det kan også være arealer til produktion af grøn energi eller arealer til erhverv, hvor der er et ønske fra virksomheder om at etablere sig eller udvide. 

Men det kan faktisk også være arealer, hvor du ønsker, at den nuværende mulighed for anvendelse bliver fjernet. Det kan være, du har et areal tilknyttet din bolig, der er godkendt til, at der kan bygges boliger, selvom du ikke har et ønske om, at der skal bygges på arealet.  

Sådan gør du

Hvis du ønsker at indsende projekter, idéer og behov, skal du udfylde et af vores to ansøgningsskemaer. Det ene ansøgningsskema er for vedvarende energiprojekter, mens det andet ansøgningsskema er for diverse udviklingsprojekter.  

Du kan både bidrage med konkrete projekter, hvor det er udpenslet og tydeligt, hvor projektet kræver ændringer i kommuneplanen. Men det kan også være mere ukonkrete idéer, behov og ønsker.   

Link til ansøgningsskemaer. 

Du kan sende de udfyldte ansøgningsskemaer til os mellem den 5. april og 3. juni 2024. Det gør du også via ovenstående link, hvor du kan øverst på siden kan se et felt, hvor der står ´Indsend kommentar´.  

Når vi har modtaget alle input, går arbejdet med at udarbejde et forslag til kommuneplanen i gang. I det arbejde vil vi gennemgå alle de projekter og idéer, vi har modtaget. 

Vi kan ikke garantere, at dine ønsker til kommuneplanen bliver en realitet, men du har de bedste forudsætninger for at lykkes, hvis du sender dine input til os nu. 

OBS: Vær opmærksom på, at alle indsendte projekter, idéer og forslag vil blive offentliggjort. 

Flere informationer

Find alle informationer om, hvordan du søger indflydelse på kommuneplanen:

Link til informationer

Fakta om kommuneplanen

  • Alle kommuner skal have en kommuneplan, og den er et meget vigtigt redskab til at skabe det gode liv i Thy.   
  • Det er Kommunalbestyrelsens visioner i den såkaldte Planstrategi, der danner udgangspunktet for arbejdet med kommuneplanen.   
  • Når man udarbejder en kommuneplan, skal det være en langsigtet plan, der tænker 12 år frem i tiden, selvom der bliver udarbejdet en ny kommuneplan hvert 4 år. Det gør man for at sikre en helstøbt kommuneplan med kontinuitet. 

Du finder den eksisterende kommuneplan her: 

Link til kommuneplan

Søg indflydelse

Du søger indflydelse på udarbejdelsen af kommuneplanen ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det til os. 

Du finder ansøgningsskemaer og ikonet "Indsend kommentar" via linket her:

Søg indflydelse

Vi skal have dit udfyldte ansøgningsskema senest d. 3. juni 2024.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy