Høringsfrist: 30. maj 2024

Forslag til kommuneplantillæg

Publiceret 04-04-2024

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2021-2033 - Boligområde øst for Simons Bakke, Udviklingsområde Silstrup, Thisted.

Billede af område ved Simons Bakke.

Offentliggørelsesdato: 4. april 2024

Høringsperiode: 4. april - 30. maj 2024

Link til planen

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy