Offentliggørelse

Afgørelse om ikke-VVM pligt

Publiceret 17-04-2024

Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af boring og foreløbig vandindvindingstilladelse til markvanding, Legindvej 145, 7752 Snedsted

Afgørelsen offentliggøres den 17. april 2024. Klagefristen udløber den 15 maj 2024.

Afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, til.: 99 17 22 35.

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00