Offentliggørelse

Midlertidig jordoplag ved Vandværksvej 3, 7700 Thisted

Publiceret 03-04-2024

§ 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på Vandværksvej 3, 7700 Thisted i forbindelse med kloaksepareringsprojekt i Thisted.

Afgørelsen offentliggøres den 3. april 2024. Klagefristen udløber den 1. maj 2024.

Afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Esther Sørensen Boll, Plan- og Miljøafdelingen, til.: 99 17 22 31.

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00