Over Engen: Tingstrup Sø bliver gjort publikumsvenlig

Publiceret 23-09-2020

Der er gang i gravemaskinerne ved Tingstrup Sø, hvor en sti rundt om søen, skal gøre området mere fremkommeligt.

Det nye rekreative område nord for Over Engen begynder at tage form. Der arbejdes nu på at etablere en sti rundt om Tingstrup Sø.

Gravemaskinerne fra Sennels Entreprenør er lige nu i gang med at etablere en 1300 meter lang stenmelsbelagt sti rundt om Tingstrup Sø. Undervejs passeres det fugtigste område og åen ved hjælp af en ”boardwalk” – en slags promenade.

Arbejdet er sat i gang af Thisted Kommune som et led i at skabe et naturskønt og rekreativt område lige nordvest for byens midte og i forlængelse af kolonihaverne.

Fra søen laves også gangstier til de nye boligkvarterer – Nørre Mølle og Australiavænget.
For at gøre området ved Tingstrup Sø mere tilgængeligt etableres der en parkeringsplads ved Over Engen.

Samtidig forhøjes diget ud mod vejen, så der sikres større vandkapacitet ved store regnmængder.

Anlægsarbejdet ventes færdigt i slutningen af oktober. Derefter fortsætter andre dele af Tingstrup Sø-projektet såsom byggeri af bålhytte i det øvre terræn, indhegning af området og etablering af en natur-satellit ude i søen.

I den øverste del af terrænet længst mod nord er der lavet en boardwalk over åen og det fugtige område.
Mod nordøst slynger stien sig over mod Australiavænget.
Der arbejdes også med at forhøje diget ud mod vejen. I baggrunden ses boligkvarteret Nørre Mølle.

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup

Erhverv og Beskæftigelse

Contact
Skolegade 4C
7700 Thisted

Erhverv

Kontakt
Skolegade 4C
7700 Thisted