Thy går med i stort samarbejde - vil være endnu grønnere

Publiceret 01-10-2020

Thisted Kommune har indgået et samarbejde med paraplyorganisationen Green Hub Denmark. Hensigten er at tiltrække investeringer samt skabe bæredygtig vækst og flere grønne job

Team Energi og Ressourcer, Thisted Kommune, glæder sig til at præsentere virksomheder, forbrugere og forskere for flere muligheder inden for grøn omstilling.

Samarbejdet med Green Hub Denmark åbner dørene til et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at løse klimaudfordringer, tiltrække investeringer og skabe flere grønne job gennem udvikling, test og demonstration af nye bæredygtige initiativer.

- Team Energi og Ressourcer kan sammen med Green Hub Denmark skabe en platform for grøn vækst ved at bygge bro mellem virksomheder, borgere, forskere, kommunen og andre myndigheder. Vi mener, at der kan skabes en synergi, der kommer erhvervslivet i kommunen og i hele Nordjylland til gode, forklarer erhvervskonsulent Peter Brandt Larsen, Thisted Kommune.

Hensigten med Green Hub Denmark er at være med til at tiltrække flere investeringer og skabe flere grønne job – og dermed bidrage til det ambitiøse nationale mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

Green Hub Denmark, der har base i Aalborg - og arbejder både regionalt, nationalt og internationalt - er klar med investeringer i grønne løsninger for over 7 mia. kroner fra fonde og investorer.

Deltagerne i partnerskabet, der kommer fra hele Nordjylland, stiller arealer til rådighed for lokale, nationale og internationale virksomheder og videns-institutioner, der kan afprøve nye og innovative teknologier i stor skala for at udvikle, teste, demonstrere og skabe forretning af fremtidens grønne løsninger.

Samarbejdet med Green Hub Denmark ligger fint i tråd med det lokale klimapartnerskab, som Thisted Kommune er i færd med at etablere i samarbejde med erhvervslivets organisationer.

Virksomheder i Thy kan høre nærmere om deres muligheder for grøn omstilling ved at ringe til erhvervskonsulent Peter Brandt Larsen fra Thisted Kommunes Team Energi og Ressourcer på telefon 23 82 69 27.

Erhverv

Kontakt
Skolegade 4C
7700 Thisted