Slet ikke det samme som at åbne en bog

Publiceret 09-03-2020

Tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv har været givende for skoler og elever i 6. klasse i Thisted Kommune.

6. klasse på Vestervig Skole har prøvet at designe en tilbygning til skolen - som et led i projektet.

På Vestervig Skole har flere af eleverne været i tæt kontakt med det lokale erhvervsliv for på den måde at lære noget om, hvordan de forskellige fag bliver brugt i praksis.

  • At måle op var ikke lige så nemt, som man tror.
  • Det var lidt noget andet matematik, end vi plejer. Her havde vi de rigtige mål, og det var nogle andre regnestykker.
  • Det er mange mursten, der skal bruges til en kvadratmeter.
  • Vi er blevet bedre til matematik.

Sådan siger nogle af eleverne i 6. klasse på Vestervig Skole. Det er nu to måneder siden, at klassen var i gang med et projekt, hvor de fik en lidt anderledes fornemmelse af, hvad man kan bruge matematik til – og samtidig fik færten af, hvad et job i erhvervslivet vil sige.

Skolen har etableret et samarbejde med tømrermester Karsten Larsen fra Hassing-Huset i Hurup. Eleverne har med hjælp fra ham arbejdet konkret med en imaginær tilbygning til skolen. Eleverne fik lov til at arbejde med grundtegninger af huset som basis for den nye konstruktion, udregninger af mål og valg af materialer.

- Han var god til at sætte en case op, der fangede børnene, understreger skoleleder Vinni Dalgaard om Karsten Larsens rolle.

Undervejs i projektet var eleverne også på virksomhedsbesøg hos Hassing-Huset.
Eleverne så, hvordan der ved hjælp af kraner bygges hele huse inde i en hal og kunne konstatere, at der også bruges computere i en håndværksvirksomhed – blandt andet til at regne 3D-modeller af husene.

Der er nemlig flere formål med projektet end at blive bedre til matematik.

Sammen skaber vi fremtidens skole

Projekt ”Sammen skaber vi fremtidens skole”, der er faciliteret af Naturvidenskabernes Hus på ønske fra Thisted Kommune, handler også om, at eleverne i 6. klasse – sammen med deres lærere - får øjnene op for, at der er brug for mange forskellige faglige kompetencer i erhvervslivet – også på virksomheder i lokalområdet.

- Mange ting er gået op for børnene… det er slet ikke det samme som at åbne en bog, siger Judith Løwenstein, lærer i matematik og natur og teknik i 6. klasse, Vestervig Skole. Hun fortsætter: 

- Der har været mange aha-oplevelser for eleverne – for eksempel var de overraskede over, hvor mange faggrupper, der findes på en virksomhed og hvor meget man kan tjene som tømrer, ingeniør eller politimand.

Karsten Larsen, Hassing-Huset:
- Kan vi give børnene et indblik i, hvordan det er at være håndværker eller lede en virksomhed, så er vi nået langt.

Han har selv gået på HTX, før han tog sin tømreruddannelse – og senere blev bygningskonstruktør.

Hans budskab er imidlertid, at det ikke nødvendigvis behøver at være så lang en vej, før man kommer ud og får et godt arbejde til en god løn.

- Det er en skam at tvinge nogen til at tage en gymnasial uddannelse, hvis de ikke har lyst. Mange af os på HTX kunne lige så godt være havnet direkte på teknisk skole, påpeger han.

Selv har han lige nu fire lærlinge på en virksomhed, der beskæftiger i alt 16 inklusive to konstruktører.

Virksomhedssafari skabte interesse

Projektet begyndte i øvrigt med, at lærere og ledere fra alle skoler i Sydthy – Hurup, Vestervig, Bedsted, Koldby og Snedsted efter en fælles workshop drog på virksomhedssafari.

Udover Hassing-Huset besøgte de Idealcombi, Thy Økobær, Gyrup Gård og Nordisk Folkecenter.

- Det er vigtigt, at børn, unge og voksne bliver opmærksomme på, hvad der findes af muligheder for job helt lokalt – at vi har muligheder her, hvor vi bor, mener Vinni Dalgaard, Vestervig Skole.

Alle skoler i Thisted Kommune har kunnet deltage i projektet, der er en del af tanken med den åbne skole.
Naturvidenskabernes Hus har hjulpet med virksomhedskontakterne, og de enkelte skoler har typisk etableret samarbejde med en virksomhed i nærområdet.

- Vi vil gerne vise de unge, at vi i Thy har brug for mange forskellige kompetencer i det erhvervsliv, der er her i Thy, siger Per Overgaard, der er skolechef i Thisted Kommune.

Ordningen, der blev introduceret i dette skoleår, skal snart evalueres i skoleledergruppen.

På Vestervig Skole er der et stort ønske om at fortsætte med den kommende 6. klasse – og måske udbrede metoden til andre årgange, fortæller Vinni Dalgaard:

- Det har været enormt spændende for os at være med i det her, siger Judith Løwenstein, der allerede har henvendt sig til sin leder med et ønske om at få projektet tilgodeset ved skemalægningen.

Hun supplerer:

- For mit vedkommende har det givet et rigtig godt indblik i det lokale erhvervsliv. Projektet har helt sikkert sået et frø hos os. Det kunne give god mening at indarbejde metoden med det konkrete og praksisnære i undervisningen på andre årgange.

Karsten Larsen er bestemt ikke afvisende over for at samarbejde med skolerne fremover. Han ser også projektet i et større perspektiv.

- Vi er nødt til at holde os skarpe og gøre os attraktive. Og jeg håber, at vi ser nogle af de unge igen, når de skal i praktik.

Thorkild Pedersen, der er projektleder i Naturvidenskabernes Hus, mødes med skolelederne her i april for at evaluere projektet. Han er overbevist om, at projektet og samspillet mellem skoler og virksomheder i Thisted Kommune vil fortsætte i årene fremover – om end der nok skal justeres på de opgaver, som eleverne præsenteres for.

- Der er mange etableret forskellige samarbejdsmodeller efter de lokale forhold, og det virker også bedst. Nu skal vi mødes og synliggøre alle erfaringer for at få dem delt, siger Thorkild Pedersen.

Projektlederen fremhæver i øvrigt det meget fine samarbejde med Thy Erhvervsforum om at finde frem til virksomheder i Thy, der har haft interesse i at være med i projektet.

FAKTA

Grundtanken i projekt ”Sammen skaber vi fremtidens skole”, TEKTANKEN, er at bringe undervisningen ud i virksomhederne - og omvendt.

Det er Naturvidenskabernes Hus, der faciliterer projektet, der indeholder workshop for lærere og ledere, opstartsmøder med virksomheder, virksomhedssafari og et konkret samarbejde om et praksisnært undervisningsforløb.

Naturvidenskabernes Hus er en non-profit organisation, hvis formål er, at mange flere unge vælger en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

I Thisted Kommune er følgende virksomheder med i projektet - formidlet via Thy Erhvervsforum: Convert (Nors Skole), Dragsbæk (Tilsted Skole), Fast Plast (Østre Skole), Dolle (Hannæs-Østerild Skole), Gyrup (Bedsted), Hassing-Huset (Vestervig Skole), MME Nordic (Tingstrup Skole), Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (Hurup Skole), Nørvo Sportsnet (Sjørring Skole), Pandalus (Hanstholm Skole), Rokkjær Byg (Sennels Skole), Thy Økobær (Koldby Skole) og Aalborg Universitetshospital i Thisted (Rolighedsskolen).