Nu vil det koste at gøre et ulovligt byggeri lovligt

Publiceret 12-05-2020

Borgere eller virksomheder, der er klar over, at de har bygget ulovligt, får frit lejde indtil 31. maj 2020. Derefter vil det koste 547 kr. i timen i gebyr for lovliggørende byggesagsbehandling.

Flere byggerier i Thisted Kommune er måske opførte uden en korrekt byggetilladelse, hvor enten bygherre, borger eller virksomheden ikke har været klar over, at det krævede en byggetilladelse før byggeriet startede. Men nu skal formaliteterne på plads.

Sektionsleder i Byg og Byfornyelse, Kim Daniel Larsen, anslår, at der findes cirka 360 erhvervsejendomme og cirka 4.240 private ejendomme i Thisted Kommune, som inden for en årrække skal have en lovliggørende byggetilladelse.

Baggrunden er, at Vurderingsstyrelsen har gjort geokodning af alle bygninger obligatorisk for at opnå en mere detaljeret og præcis BBR-registrering - med det formål at opnå en mere præcis fastsættelse af ejendomsværdien overalt i Danmark.

Derfor vurderes det, at Thisted Kommune i løbet af de kommende år vil få kendskab til i alt cirka 4.600 ulovlige byggerier.
Thisted Kommune forventes herefter at skulle bruge en del tid på lovliggørende sagsbehandling, og derfor lægges der fra 1. juni 2020 gebyr på denne indsats.

Thisted Kommunalbestyrelse har netop godkendt, at gebyret bliver på 547 kr. pr. time.

Indtil 31. maj er det dog muligt at få frit lejde og således søge om lovliggørelse uden gebyr, og sådan her lyder det i en meddelelse til borgerne fra Thisted Kommune.

"Hvis du som borger kender til et ulovligt forhold på din ejendom, så kan du undgå at betale sagsbehandlingsgebyr, hvis du henvender sig til Thisted Kommune inden den 31. maj 2020. Hvis du henvender dig om et ulovligt byggeri efter den 31. maj 2020 vil der ved behandlingen blive pålagt et gebyr. Gebyret for sagsbehandling af alt ulovligt byggeri er fastsat til 547 kr. pr. time. Hvis du ikke henvender dig og Thisted Kommune konstaterer et ulovligt forhold, vil der ligeledes blive pålagt gebyr for sagsbehandlingen.”

I øvrigt vil det som hidtil være gratis at søge vejledning og byggetilladelse til nyt byggeri – også efter 1. juni 2020.

Sektionsleder Kim Daniel Larsen håber, at gebyret vil virke forebyggende - og få flere til at henvende sig til kommunen, inden de går i gang.
   - Vi vil allerhelst i dialog med borgerne på forhånd, så vi kan hjælpe dem til et godt og lovligt byggeri, afslutter han.

Du kan gå i gang med at søge din byggetilladelse gennem selvbetjeningen på www.bygogmiljoe.dk

Fakta

Gebyret på lovliggørelse af byggeri er fra 1. juni 2020 547 kr. pr. time for sagsbehandling.

I første omgang er det erhvervsejendomme, som screenes ved hjælp af geokodning. Senere bliver det alle almindelige boliger.

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00