Thy går forrest for at reducere CO2-udledningen med unik klimaalliance

Publiceret 08-12-2020

Adskillige aktører i Thy har underskrevet en aftale, der forpligtiger dem til at samarbejde om at finde grønne løsninger, der gør det muligt for Thy at leve op til ambitiøse klimamål.

Mandag d. 7. december underskrev parterne i Klimaalliancen Thy en samarbejdsaftale. På billedet ses: Tage Odgaard Nielsen, formand Dansk Industri Thy/Mors, Leif Gravesen, formand Landbo Thy, Lars Peter Christiansen, adm. direktør Thy-Mors Energi, Helle Korsgaard, adm. Direktør Thisted Vand, og Søren Damgaard, driftschef Thisted Varmeforsyning.

Partnerne i Klimaalliancen Thy er LandboThy, DI Thy/Mors, Thisted Vand, Port of Hanstholm, Thisted Kommune, Thisted Varmeforsyning og Thy-Mors Energi, som alle har underskrevet en samarbejdsaftale, hvori det fremgår, at de forpligtiger sig til:

- At identificere de bedste forudsætninger for, at virksomheder og borgere i Thy kan levere 70% CO2-reduktion på tværs af sektorer og skabe et Thy med et stærkt og innovativt erhvervsliv frem mod 2030.

Skal lære af hinanden

Helt lavpraktisk vil Klimaalliancen Thy i fællesskab kortlægge Thys klimapåvirkning. Alle partnere har en masse konkret viden fra deres eget fagområde, som andre partnere kan få stor gavn af. Ud fra den viden vil partnerne arbejde ambitiøst med at finde de lokale løsninger, der bedst kan nedbringe CO2-udledningen i Thy.

Det fortæller Ulla Vestergaard, der er borgmester i Thisted Kommune:

- Hvis vi skal kunne levere på den politiske ambition om at skabe væsentlige reduktioner på CO2-udledningen, er det afgørende, at vi skaber sammenhængende løsninger på tværs af sektorer. Klimaalliancen Thy er det helt rette set-up til at levere netop de løsninger, udtaler hun.

Også Lars Peter Christiansen, der er formand for Klimaalliancen og adm. direktør i Thy-Mors Energi, ser et stort potentiale i Klimaalliancen Thy, som ifølge ham skal være med til at understøtte den grønne omstilling og sikre lokal vækst og udvikling.

- Med Klimaalliancen Thy kan vi på tværs af sektorer udvikle bæredygtige grønne projekter med udgangspunkt i individuelle behov. Det åbner helt nye døre i forhold til at udnytte potentialet i infrastrukturen. Vi kigger derfor ind i en spændende fremtid, hvor fælles grønne projekter kan være med til at sikre flere arbejdspladser og øget investeringskraft i kommunen, forklarer han.

Dansk Energi roser alliancen

Hos Dansk Energi roser administrerende direktør Lars Aagaard initiativet. Han tror på, at samarbejdet på tværs af sektorer og brancher er altafgørende, hvis de nationale klimamål skal indfries.

- Klimaalliancen Thy er et enormt perspektivrigt og visionært projekt, som vi vise, hvad man kan udrette, når energi- og forsyningsselskaberne går sammen med erhvervskunder og den offentlige sektor om at udvikle fælles løsninger, der bringer os alle nærmere på klimamålet 2030. Thyboerne sætter nye standarder for resten af landet, og initiativet vil forhåbentligt inspirere andre til at gøre det samme.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00