Simpel omrokering giver renere affald efter fyraften

Publiceret 01-12-2020

Ved en simpel manøvre har Thisted Genbrugscenter skabt en vigtig forandring.

Fællesformand André Klittenberg, der har det daglige ansvar for genbrugscentrene i Thisted, Hurup, Hanstholm og Frøstrup.

- Nu står det hele samlet, og vi har fået en renere sortering.

Det konstaterer fællesformand André Klittenberg.

Ved en simpel ændring har Thisted Kommunes sektion for Affald og Ejendomme skabt gunstige betingelser for, at borgerne kan aflevere storskraldet de rigtige steder.

De gule containere er blevet flyttet fra den fjerneste ende af genbrugscentret i Thisted, sådan at de står overfor de fem blå containere, der også er tilgængelige for selvbetjening uden for bemandet åbningstid: til bøger, kofangere, småt brændbart, flamingo og aviser.

Det betyder, at borgerne nu kan parkere bilen i rækken mellem blå og gul – og kan sortere til højre og venstre, når de vil aflevere affald uden for den sædvanlige åbningstid.

Thyboerne gør det rigtig godt

André Klittenberg har det daglige ansvar for genbrugscentrene i Thisted, Hurup, Hanstholm og Frøstrup.

Han fortæller, at flytningen af de gule containere på genbrugscentret i Thisted skete 1. oktober med baggrund i, at sorteringen var uhensigtsmæssig, når borgerne skulle køre fra den ene ende af genbrugspladsen til den anden.

Erfaringerne er allerede så gode, at det er besluttet at fortsætte ordningen efter forsøgsperiodens udløb til nytår.

- Der er ingen tvivl om, at vi har fået en bedre sortering. Men der er et stykke vej endnu. Vi bruger en del tid på at oplyse borgerne om, hvordan man sorterer affaldet.

Nye skilte på vej

For eksempel er der nogle, der glemmer, at flamingo skal fjernes fra papkasser, inden disse smides i containeren. Af og til finder personalet på genbrugscentret også cykler, kaffemaskiner og tøj i beholderen til pap.

- Men de fleste gør det supergodt, pointerer André Klittenberg.

Inden længe skal borgerne i øvrigt vænne sig til nye skilte på genbrugscentret. Skiltene får farve alt efter affaldets genbrugsværdi. Fra grøn til sort.

Skiltene er lavet efter oplæg fra Dansk Affaldsforening, og de bliver ens over hele landet, så det bliver nemt for borgerne at finde rundt og sortere korrekt – også sommerhusejerne.