Udvidelsesplan 2017

Læs om:

Thisted Kommunalbestyrelse har vedtaget plangrundlaget for udvidelsen af Hanstholm Havn og for udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn endeligt


Udvidelse af Hanstholm Havn

Følgende dokumenter omhandlende udvidelsen af Hanstholm Havn er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2017:
  • Kommuneplantillæg nr. 44
  • Lokalplan nr. 3-005 Hanstholm Havn
  • Miljøredegørelse af havneudvidelsen i form af en samlet redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan samt en sammenfattende redegørelse.
Dokumenterne kan ses via Thisted Kommunes Lokalplanportal samt via direkte links herunder:
Kommuneplantillæg nr. 44
Lokalplan nr. 3-005
Miljøredegørelse
Sammenfattende redegørelse (inkl. behandling af høringssvar)

Offentliggørelsesbrev (inkl. klagevejledning)
VVM-tilladelse

Kommunalbestyrelsens behandling af høringssvar

Der er gennemført offentlig høring i perioden 1. juni – 27. juli 2017, hvortil der er modtaget 4 høringssvar, som er indarbejdet i den sammenfattende redegørelse.

Ovenstående planer blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2017.

Referat fra Kommunalbestyrelsens behandling af sagen


Udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn
Følgende dokumenter omhandlende udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29. august 2017:

  • Kommuneplantillæg nr. 45
  • Lokalplan nr. 3-006 Vindmøller ved Hanstholm Havn
  • Miljørapport for udskiftning af vindmøller i form af en samlet redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan samt en sammenfattende redegørelse.

Dokumenterne kan ses via Thisted Kommunes Lokalplanportal samt via direkte links herunder:
Kommuneplantillæg nr. 45
Lokalplan nr. 3-006
Miljørapport
Sammenfattende redegørelse (inkl. behandling af høringssvar)

Offentliggørelsesbrev
(inkl. klagevejledning)
VVM-tilladelse

Kommunalbestyrelsens behandling af høringssvar

Der er gennemført offentlig høring i perioden 1. juni – 27. juli 2017, hvortil der er modtaget 9 høringssvar, som er indarbejdet i den sammenfattende redegørelse.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 29. august 2017 blev planerne vedtaget med en flertalsbeslutning på 25, mens Preben Holler og Jens Otto Madsen stemte imod. Jens Otto Madsen ønskede sit ændringsforslag ført til protokols: "Vindmølle nr. 3 tages ud af lokalplanen."

Referat fra Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte Plan- og Miljøafdelingen på tlf. 99 17 17 17 eller plan@thisted.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Se mere
:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmeside: www.trafikstyrelsen.dk

Hanstholm Havns hjemmeside - www.portofhanstholm.dk

Thisted Kommunes digitale kort WebGIS


Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk