Aktuel information

Få aktuelle informationer om affald, dagrenovation og genbrug på denne side.

Madaffaldsposer af plast på vejFra mandag den 21. februar 2022 og 6 uger frem kører vi rundt med madaffaldsposer af plast til de boliger, som har en 2-delt affaldsbeholder til mad- og restaffald.
I sommeren 2021 lavede vi en forsøgsordning med madaffaldsposer af plast, i stedet for papir. Det var en succes.
På den baggrund indføres nu madaffaldsposer af plast fremadrettet. Der er nogle små ændringer i forhold til poserne i forsøgsperioden. Det sker på baggrund af nogle af de tilbagemeldinger, som vi fik fra forsøget.

Åbning af det nye Hurup Genbrugscenter


Lørdag den 18. december 2021 kl. 10.00 åbnede det nye genbrugscenter i Hurup, Slyngborgvej 9, 7760 Hurup. Se annoncen her: Åbning af det nye Hurup Genbrugscenter
Bemærk, at Sydthy Genbrugscenter på Grurupvej 8 er lukket permanent nu.
Du kan se og printe oversigtsplan over Hurup Genbrugscenter.

På grund af Corona-situationen udsættes den planlagte indvielse.

En bedre sorteringsordning på vej på affaldsområdet.Følg med i udviklingen på vores nye hjemmeside, som gik i luften forleden. Kig på www.affaldthy.dk

Genbrugsekspressen 2022
Hold øje med e-Boks og postkassen. I disse dage sendes information ud om Genbrugsekspressen 2022.
Læs mere her: Genbrugsekspressen

Forskydninger i afhentning af affald i 2022.Der er ingen forskydninger i Genbrugsekspressen i 2022. Der køres helt efter kalenderen.

HUSK at du kan tilmelde dig Beskedservice (enten i appen Affald Thy eller i selvbetjeningsløsningen i højre side af skærmen) og få besked, inden vi kommer og henter dit affald.

Vask af affaldsbeholdere holder vinterferie fra 1.11.21-28.2.2022.

Der er også udsendt besked i appen Affald Thy om dette.

Nye regler for vendepladser


De nye regler for vendepladser kan ses her: Krav til vendepladser.

Affaldsplan 2021-2032


Thisted Kommunalbestyrelse har endeligt godkendt Affaldsplan 2021-2032.

Hanstholm Genbrugscenter

Revideret oversigtsplan over Hanstholm Genbrugscenter

Allerede nu har vi en ny oversigtsplan over Hanstholm Genbrugscenter klar.

Oversigtskort over Thisted Genbrugscenter.

Der er nu trykt nye oversigtsplaner over Thisted Genbrugscenter. Planen kan hentes i butikken på genbrugscentret eller printes herfra: Oversigtskort Thisted Genbrugscenter.

Af planen kan du se, hvor du kan aflevere de forskellige former for affald, både i bemandet åbningstid og udenfor bemandet åbningstid (i 24-7 ordningen). Læs mere om 24-7 ordningen her.

Hent vores affalds-app Affald Thy

Appen Affald Thy giver overblik over dit affald - nu opdateret!!

 

Affald Thy appen er blevet opdateret, så man nu også kan bestille afhentning af Genbrugsekspressen via app'en, hvis man er omfattet af ringeordning.

Læs mere om appen her: Affald Thy

Gode råd vedr. sortering af bio- og restaffald.

Papirsposerne SKAL bruges. De forskellige plastlignende bioposer, som man kan købe ved dagligvareforretninger m.v., må IKKE benyttes.
Vores aftager af bioaffald vil kun modtage affald i papirsposer.

Skift posen tit, hvis du har behov for det. Husk, at du kan hente flere gratis på kommunens genbrugscentre.

HUSK at tage pålæg m.v. ud af emballagen, inden du smider det i madaffaldsposen.
Plastemballage kan skylles og afleveres med Genbrugsekspressen.

Et par gode råd til bl.a. at holde god hygiejne i beholderen er:
  • sørg altid for at vandet er dryppet af dit kartoffelskræl og lignende, inden du kommer det i bioposen.
  • sørg altid for at lægge affaldet i poser, inden det kommer i din nye beholder. Brug de udleverede papirsposer til madaffaldet og brug almindelige skraldeposer til restaffaldet.
  • LUK poserne, inden du kommer dem i beholderen. Gælder både posen til bioaffald og poser til restaffald.
  • sørg for at rå fisk og rå kød indpakkes i plastpose, som er lukket tæt. Begge dele skal i restaffalds-delen af din nye beholder.
  • flydende affald f.eks. sovs i større mængder må stadig ikke lægges/hældes i affaldsbeholderen. Lad det stå og stivne, inden du lægger det i rummet for bioaffald.

Send en SMS, hvis du har ekstra dagrenovation.

Hvis du skal af med ekstra dagrenovation, kan du nu også sende en SMS og få ret til at stille en ekstra sæk. Læs Kom af med ekstra affald.

Kontaktinfo

Affald og Ejendomme
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon 99 17 21 57
E-mail: teknisk@thisted.dk