CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Valg 2021

Den 16. november 2021 skal vi vælge medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune og regionsrådsmedlemmerne i Region Nordjylland.
2021 er valgår for kommunale og regionale valg i Danmark.

Det betyder, at vi skal til stemmeurnerne og bruge vores stemme til at sætte retningen for det Thy og Nordjylland, vi ønsker i de næste fire år.

Det kommunale og regionale valg finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret. Derfor afholdes kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021.

Siden her vil løbende blive opdateret med al den information, du har brug for i forbindelse med valget. Og du kan til enhver tid finde Indenrigsministeriets information til partier og kandidater her.

Hvem kan stemme?

Enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen og regionen har valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 4 års forudgående fast bopæl i riget.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:
  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Hvem kan stille op?

Har man valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd, vil man normalt også være valgbar hertil, medmindre man er idømt eller har vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil. Du kan læse mere om tab af valgbarhed på grund af straf her.

Du kan finde flere informationer om valget til partier, kandidater og mulige kandidater i menuen til venstre.

Resultater fra seneste kommunale og regionale valg

Det seneste valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd blev afholdt tirsdag den 21. november 2017. Du finder valgresultater for de enkelte kommuner og regioner på KMD's valgside.