CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Opgaver

Social- og sundhedsudvalgets opgaver er i hovedpunkter, at :

 

 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager om ydelser m.v. til enkelt personer over 18 år på det sociale- og sundhedsmæssige område, opgaver vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt opgaver indenfor områderne pleje, handicap, genoptræning og psykiatri.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
  • opgaver vedrørende kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område
  • drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende
  • plejecentre og socialpsykiatriske bosteder
  • hjemmesygepleje
  • hjemmehjælp
  • hjælpemiddelområdet
  • specialbørnehaver, aflastning m.v.
  • bofællesskaber, bosteder og døgninstitutioner for børn og unge
  • beskyttet beskæftigelse og dagcenteraktiviteter m.v. på handicapområdet
  • kontaktområde til sygehus/praksissektor
  • genoptræning
  • sundhedsområdet, den borgerrettede del og den patientrettede del
  • socialt udsatte
  • misbrugsområdet
  • integration
  • Asylcentret herunder Børnecenter/flygtninge
 • Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om
  • sociale rammeaftaler, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Strategi- og Økonomiudvalget, jfr. § 10, samt planer vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
  • anlægsprojekter, jfr. forretningsgang for kommunale byggerier
 • Udvalget fremkommer efter anmodning fra Strategi- og Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Den præcise formulering af social- og sundhedsudvalgets opgaver kan du se i kommunens styrelsesvedtægt 
Se styrelesesvedtægten

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00