CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

28. apr 2020

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (Uden for parti)
  • Peter Uno Andersen (A)

80. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens ekstraordinære møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 28. april 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

81. Besøgsforbud på plejehjem

Udskriv

Sagstema

Besøgsforbud på plejehjem.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

82. Nødberedskab i hjemmeplejen

Udskriv

Sagstema

Nødberedskab i hjemmeplejen.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

83. Eventuelt

Udskriv

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen