02. sep 2020

Deltagere:

 • Henrik Gregersen (V)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)

151. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Område-MED Social

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. september 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

152. Orientering om budget 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område - fællesmøde med Område-MED Social

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Beslutning

Direktionens forslag til et budget i balance blev gennemgået.

Der blev spurgt til og drøftet:

 • analysen af ledelse og administration: vigtighed af ledelse tæt på
 • forslaget om omlægning fra §85 til §82:
  • §82 handler om forebyggelse og åbner måske for en anden målgruppe
  • Der er brug for tydelig beskrivelse af målgruppe og af ydelser
 • helhedsplan:
  • mulighed for omlægning af indsatsen og
  • muligheden for større specialiserede enheder
  • og for at have den rigtige bygningsmæssige kapacitet og de rigtige rammer
  • og for derigennem at kunne skrue op og ned for indsats
  • og muligheden for herigennem at effektivisere
  • den midlertidige reduktion på institutionsområdet
 • ensretningen af betaling for mad
  • at perioden med corona har tydeliggjort, at nogle beboere på bostederne trives bedre med at være mere på bostederne end ved at skulle i beskæftigelses- og aktivitetstilbud og at en helhedsplan bør adressere det
  • at der bør arbejdes videre med en ide om at lave socialøkonomisk virksomhed, der kan sikre beskæftigelsestilbud til de personer, som vi i dag oplever, at det er vanskeligt at finde beskæftigelsestilbud til. Det kan være med produktion eller landbrug.
  • der skal også på Socialområdet være opmærksomhed på den stigende udgift til SOSU-elever

Fraværende i Område-MED Social - den 2. september 2020

Mikael Hyldahl, Bente Møller og Lene Drejer

Til toppen

153. Eventuelt - fællesmøde med Område-MED Social

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen