02. sep 2020

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (Uden for parti)
  • Peter Uno Andersen (A)

148. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Område-MED Sundhed og Ældre

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 2. september 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

149. Orientering om budget 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område - fællesmøde med Område-MED Sundhed og Ældre

Udskriv

Sagstema

Orientering om budget 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social- og sundhedsudvalget og Område-MED drøftede budgetsituationen med særlig fokus på udfordringen på sosu-elevområdet, centralisering af produktionen af varm mad og rehabilitering.

Område-MED eftersender bemærkninger, som vedhæftes som bilag til referatet.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - den 2. september 2020:

Nina Odde, Mette Kristensen og Anna Maria Beck Pedersen

Til toppen

150. Eventuelt - fællesmøde med Område-MED Sundhed og Ældre

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen