CORONA >>>

Besøgsforbud på plejecentre og plejehjem ophæves

03. mar 2020

Deltagere:

  • Henrik Gregersen (V)
  • Ida Pedersen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Peter Sørensen (O)
  • Peter Uno Andersen (A)

36. Godkendelse af dagsorden - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 3. marts 2020:

Henrik Gregersen

Til toppen

37. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet den 3. marts 2020

Udskriv

Sagstema

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet den 3. marts 2020.

Redegørelse

Udsatterådet har på møde den 28. januar 2020 besluttet, at de ønsker følgende punkter til drøftelse på fællesmødet:

  1. Der ønskes en drøftelse af Social- og Sundhedsudvalgets opfattelse af, om tonen over for borgerne er, som den skal være.
  2. Drøftelse af Udsatterådets ønske om bedre samarbejde på misbrugsområdet.
  3. Der ønskes en drøftelse af, hvad der mon sker eller ikke sker med den beslutning, der blev taget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 om, at der skulle ansættes en borgerrådgiver.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Ad 1.

Udsatterådet efterlyser, at de borgere, der har svært ved at begå sig f.eks. i Borgerservice får bedre hjælp til betjening af standeren i forhallen - eller bliver hjulpet videre til den rigtige medarbejder. Eller at man f.eks. kan få en medarbejder fra Borgerservice ud på Rampen eller ud i nogle af kommunens boligområder.

Ad 2.

Der har været holdt temamøde i Udsatterådet om samarbejdet med det kommunale rusmiddelcenter og der blev drøftet hvordan man f.eks. bedre kunne henvise fra rusmiddelcenteret til f.eks. AA, NA, væresteder mm. Der var forslag om at nedsætte en gruppe med repræsentation fra alle, der har en rolle at spille ift. forebyggelse og behandling af misbrug - og det bliver drøftet på næste møde i Udsatterådet.

Ad 3.

Der har ikke været politisk flertal for det, og det er derfor ikke gennemført.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 3. marts 2020:

Henrik Gregersen

Til toppen

38. Eventuelt - fællesmøde med Udsatterådet

Udskriv

Sagstema

Eventuelt.

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 3. marts 2020:

Henrik Gregersen

Til toppen