Sammenhængede anlæg

Kommunalbestyrelsen har den 30. januar, 2018, godkendt at nedsætte et udvalg for sammenhængende anlæg i Thisted Kommune.
Udvalget er nedsat under §17, stk 4 i Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, § 24, stk. 3 og § 25, stk. 2 samt Forretningsorden for Thisted Kommunalbestyrelse.