Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Opgaver

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets opgaver består i hovedpunkter af, at:

 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende miljø-, forsynings-, planlægnings- og anlægsopgaver for det tekniske driftsområde. Undtaget er spildevand og drikkevand.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
  • opgaver vedrørende kommunens institutioner, anlæg m.v. og private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område
  • drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver på det teknisk og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende
  • administration af planlovgivningen
  • servitutter og deklarationer
  • administration af byggelovgivningen
  • byfornyelse og boligregulering
  • 1 og 5 års eftersyn vedr. støttet boligbyggeri
  • beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning i Beredskabskommissionen.
  • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer.
  • kollektiv trafik
  • hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
  • renovationsvæsen
  • offentlige toiletter
  • vandløb
  • varmeforsyning
  • vejvæsen/belysning
  • kommunale havne
  • vedligehold af parker, legepladser, grønne anlæg, skove og naturområder
  • udvendig bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger
  • energi og klima
  • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område
 • Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
  • kommuneplaner, lokalplaner, sektorplaner og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder i samarbejde med Strategi- og Økonomiudvalget, jfr. § 10, samt planer vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
  • takster for forsyningsvirksomheder samt vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område
  • anlægsprojekter, jfr. forretningsgang for kommunale byggerier.
 • Udvalget fremkommer efter anmodning af Strategi- og Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.


 

 

 • Udvalget forvalter opgaver vedrørende miljø-, forsynings-, planlægnings-, og anlægsopgaver for det tekniske driftsområde, samt opgaver vedrørende arealanvendelse.

Specificeret på enkeltområder er der tale om opgaver vedrørende

 • planlovgivningen
 • servitutter og deklarationer
 • byggelovgivningen
 • byfornyelse og boligregulering
 • beredskabsopgaver under beredskabskommissionens område
 • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
 • kollektiv trafik
 • hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
 • renovationsvæsen
 • offentlige toiletter
 • vandløb
 • varmeforsyning
 • takster for forsyningsvirksomheder
 • vejvæsen/belysning
 • kommunale havne
 • vedligehold af parker, legepladser, grønne anlæg, skove og naturområder
 • udvendig bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger
 • energi og klima
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, som ikke er henlagt til noget andet udvalg
 • Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommuneplaner, lokalplaner, sektorplaner og eventuelle andre planer på det tekniske og miljømæssige områder, samt planer vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • Udvalget forestår anlægsprojekter for kommunale byggerier
Den præcise formulering af miljø- og teknikudvalgets opgaver kan du se i kommunens styrelsesvedtægt
Se styrelsesvedtægten her (åbner i et nyt vindue)

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00