08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

132. Endelig vedtagelse af Lokalplan 3-007 Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 3-007 Hanstholm Havn.

Redegørelse

Den 16. marts 2020 godkendte Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forslag til Lokalplan 3-007 Hanstholm Havn og sendte planforslaget i fire ugers offentlig høring. Planen er udarbejdet med henblik på optimering af anvendelserne i havnens bagland. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslaget var i høring fra den 17. marts - 14. april 2020, og der er indkommet en bemærkning fra en husejer på Roshagevej vedr. lugtgener for boligområdet ved Roshagevej fra det nye havneareal. Bemærkningen og dens behandling fremgår af bilag 2.

Bemærkningen imødekommes ikke, da der i den nye planlægning ikke er ændret på fordelingen af miljøklassernes områder. Det forventes derfor ikke, at der vil komme væsentligt forøgede lugt- eller støjgener fra virksomheder til Roshageområdet. Virksomheder med høj miljøklasse vil blive placeret længst væk fra boligområdet. Bemærkningen har dermed ingen konsekvenser for planforslaget.

Se den digitale lokalplan her:
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=950

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 3-007 Hanstholm Havn vedtages endeligt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020