08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

128. Punkt fra næstformand Peter Skriver Nielsen - Kollektiv trafik

Udskriv

Sagstema

Næstformand i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Peter Skriver Nielsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"På baggrund af sag 121. Kollektiv trafik - resultat af udbud på telebusser på vores sidste møde, hvor beslutningen blev, at:

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

Licitationsresultatet tages til efterretning.

Merudgiften drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.


Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt, idet merudgiften skal findes inden for kollektiv trafik.

Det betyder, at Thisted Kommunes bidrag til Nordjyllands Trafikselskab (NT) vil i 2020 stige med ca. 800.000 kr.

Som jeg sagde på mødet, så har vi her i sommer en omlægning omkring bybusserne i Thisted by, noget vi også i dag på møde i NT fik forelagt:

For Thisted Kommune

Som en udløber af det koordineringsprojekt som blev udarbejdet i samarbejde mellem NT og Thisted Kommune i 2018/19 implementeres et nyt bybusnet, som bl.a. samler de fire nuværende ruter til to ringruter, hvilket bl.a. forventes at give et mere overskueligt bybusnet, som samtidig ensarter serviceniveauet på tværs af hele byen. Der forventes en stigning i køreplantimer på 100 timer pr. år, samt en vækst i 2.000 ekstra kunder pr. år. Derudover foretages der nogle mindre justeringer på en række lokal‐ og telebusruter.

Mit forslag skal være, at vi tager punktet på næste udvalgsmøde, med:

  1. Orientering om hvor meget vi kan spare ved ikke at gennemføre disse ændringer, og derved fortsætte som ruterne er nu.
  2. Hvis der er penge at spare ligeledes foretage en beslutning om, hvad vi gør i forhold til de økonomiske udfordringer, vi har, dels i 2020 men også fremover, hvor det er besluttet, at merudgifter skal spares indenfor kollektiv trafik."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt, at der snarest afholdes ekstraordinært udvalgsmøde.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020