08. jun 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

136. Skema B - Opførelse af 14 almene boliger på Vangvej

Udskriv

Sagstema

Opførelse af 14 almene boliger på adressen Vangvej 16, Thisted – behandling og godkendelse af skema B.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. august 2019 skema A for opførelse af 14 almene boliger på adressen Vangvej 16, Thisted og dermed et projekt med samlet anlægsbudget på 28.056.000 kr.

Byggearbejderne har nu været i licitation, og Thisted Bolig har fremsendt oplysninger på skema B-niveau, som beskriver det endelige anlægsbudget og et stipuleret driftsbudget.

Det samlede anlægsbudget på skema B-niveau ligger på 28.406.000 kr., jf. bilag 1, Thisted Bolig.

Et beløb som ligger på niveau med det gældende rammebeløb for familieboliger i 2020.

Projektet omfatter 14 boliger opført på adressen Vangvej 16, 32BI Klitmøller huse, V. Vandet.

Der vil være tale om:

 • 5 stk. type 1 boliger på 85 m²
 • 9 stk. type 2 boliger på 108 m².

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er 100 m², og det samlede boligareal 1.400 m².

Anskaffelsessummen finansieres således:

88 % kreditforeningslån

24.997.000 kr.

10 % kommunal grundkapital

2.841.000 kr.

2 % beboerindskud

568.000 kr.

I alt

28.406.000 kr.

For 2020 udgør grundkapitallånet for almene familieboliger 10 % af anskaffelsessummen for boliger mellem 90 m2 og 104 m2.

Driftsbudget

Der er skitseret et driftsbudget, som ekskl. forbrug udgør 866 kr. pr. m2 pr. år.

En lejlighed på 85 m2 koster

6.134 kr. / måned ekskl. forbrug.

En lejlighed på 108 m2 koster

7.794 kr. / måned ekskl. forbrug.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 og almenboligloven § 127 i forhold til garantistillelsen og almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapitallån.

Økonomiske konsekvenser

Det kommunale garantibeløb og størrelsen af grundkapitallånet fastlægges endeligt, når ejendommen er opført og vurderet. På skema B tidspunktet er der dog stipuleret en garantisum på 72 % af realkreditlånet svarende til 17.998.000 kr.

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 2.841.000 kr. i form af kommunal grundkapital, der finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. juni 2020

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Skema A fastholdes, og skema B godkendes.
 2. Der stilles en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen på skema B tidspunktet på 2.841.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 17.998.000 kr. på skema B tidspunktet.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. juni 2020, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020