08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

137. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2016-2021. Separatkloakering af Sydhavnsvej, Thisted.

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2016-2021. Sydhavnsvej, Thisted.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 16. marts 2020 at sende forslag til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2016-2021 i høring. Der er ikke indkommet bemærkninger. Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan vedrører fastsættelse af kloakeringsform for nyt boligområde ved Sydhavnsvej, kloakopland T211A. Tillægget sikrer overensstemmelse mellem spildevandsplanen og lokalplan 1-021 for området. Projektet forventes påbegyndt i sommeren 2020. Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af det nye separatsystem afholdes af Thisted Vand A/S. Udgifter til etablering og drift af regnvandssystem inden for egen grund afholdes af grundejer.

Andre konsekvenser

I forbindelse med arbejdet kan der være trafikgener i området, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2016-2021. Sydhavnsvej, Thisted, vedtages.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020