08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

147. Status for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 2. kvartal 2020

Udskriv

Sagstema

Status for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 2. kvartal 2020.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne hvert kvartal.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb fordelt på ca. 300 km vandløb. Vedligeholdelsen foretages af tre forskellige entreprenører: Sloths Naturpleje, HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes driftsafdeling.

Bilag viser status på vandløbsvedligeholdelse, om der er udførte ekstraarbejder pr. 14. maj 2020 samt de igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter. Den ordinære vandløbsvedligeholdelse er først startet op i maj, hvorfor der kun fremgår få færdigmeldinger. Ekstraopgaver er listet med vandløbsnavn og type af indsats.

Regulativ revision

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 11. juni 2019, hvilke vandløb der skal omklassificeres. Arbejdet med at sikre at vandløbene, der nedklassificeres overleveres i regulativmæssig stand, er i gang. Sideløbende arbejdes med sagsbehandling i forbindelse med omklassificering af vandløb og regulativrevision.

Minivådområder

Det fremgår af bilaget, hvilke minivådområder der er ansøgt og screenet indtil dags dato og status for behandling af sagen.

Plan- og Miljøafdelingen fremlægger næste status den 31. august 2020.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativ (en beskrivelse for det enkelte vandløb, hvor det bl.a. fremgår, hvordan vandløbet skal vedligeholdes).

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020