08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

150. Regnskab 2019, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors, § 8, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 23. april 2020 regnskabet for 2019 samt revisionsberetning nr. 24, jf. bilag 1-3.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Indtægter inkl. renter i alt 2.961.550 kr.

Hovedparten af indtægterne kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra genanvendelige materialer.

Derudover er der indbetalt 256.359 kr., som er a'conto-betaling fra interessentkommunerne således, at den samlede indtægt er kr. 3.217.909 kr.

Udgifter i alt 2.866.879 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Overskuddet/overdækning på 94.671 kr. samt a'conto-betaling fra interessentkommunerne på 256.359 kr. tilbagebetales til interessentkommunerne i forhold til indbyggere, hvorefter driftsresultatet udviser i alt 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab 2019 samt tilhørende revisionsberetning nr. 24 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020