Opgaver

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og kulturudvalgets opgaver kan i hovedpunkter beskrives i disse punkter
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsområdet, arbejdsmarkedsområdet, kulturområdet og uddannelsesområdet (efter 10. klassetrin).
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
  • opgaver vedrørende kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område
  • drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende politikker og strategier indenfor arbejdsmarkeds-, erhvervs-, turist-, landdistrikts- og uddannelsesområdet, analyse- og udviklingsopgaver samt markedsføring, herunder opgaver vedrørende:
  • uddannelsescentre
  • kulturelle institutioner, herunder biblioteksvæsen
  • naturskoler
  • Plantagehus
  • professionel idræt
  • Jobcentret
 • Udvalget fremkommer efter anmodning fra Strategi- og Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Den præcise formulering af arbejdsmarkeds- og kulturudvalgets opgaver kan du se i kommunens styrelsesvedtægt 

Se styrelsesvedtægten for Thisted Kommune

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00