13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

85. Museum Thy søger om tilskud

Udskriv

Sagstema

Museum Thy og Hawboernes foreningen søger om 69.250 kr. i tilskud til publikation af "Lild Strand - Fortællinger fra et fiskerleje".

Redegørelse

Museum Thy har henover sommeren 2019 foretaget en historiefaglig undersøgelse af Lild Strand og denne publiceres og formidles. Der søges om støtte til projektet.

Der blev indsamlet fortællinger, anekdoter, fotografier og andet i samarbejde med de lokale borgere om, hvordan livet har udspillet sig i Lild Strand i "mands minde". Lild Strand har en spændende og unik historie, men befolkningstallet i Lild Strand er også i kraftig tilbagegang. (se bilag Lild Strand Publikation)

I samarbejde med Hawboernes Forening i Lild Strand, søger Museum Thy tilskud til medarbejdertimer til at forfatte manuskriptet og tilskud til tryk af bogen om Lild Strand. Undersøgelsen, som ligger til grund for bogen, er lavet med en borgerinddragende tilgang, inspireret af principperne i "citizen science". ("Borgervidenskab" er forskningsprojekter, som inddrager almindelige borgere i indsamlingen af data)

Bogen vil blive på ca. 100 sider, og indeholde billeder og fortællinger fra Lild Strands nyere historie - ca. fra 1945 til i dag. Med bogen, ønsker Museum Thy og Hawboernes forening, Lild Strand, at gøre det indsamlede materiale tilgængeligt for offentligheden.

Den primære målgruppe til bogen er lokale borgere i Thy og Han Herred, samt de mange turister, der hvert år besøger Lild Strand og Thys nordlige kyststrækning. Men også andre med interesse for historie og kystkultur vil være i målgruppen. Bogen vil være opdelt i 11 temaer, blandt andet fiskeri, husholdning og ungdom. Hvert tema vil blive introduceret med en informativ tekst, hvorefter billedmaterialet og billedtekster præsenteres i et scrapbogslignende format.

Børne- og Familieforvaltningen anser publikation som en vigtig del af museets arbejde. Der er for museer stadig fokus på at indsamle og bevare immateriel kulturarv, her i form af samfundsminder og fortællinger fra de levede liv. Livet ved kysterne er en stor del af Thisted Kommunes historier, og en bog lavet i samarbejde med borgerne hjælper med at bevare erindringen om de små samfund, som er i fare for at forsvinde.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at publikationen støttes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse om museumsloven

Økonomiske konsekvenser

Udgifter

Lønudgifter

48.000 kr.

Trykning af bog jævnfør tilbud

66.250 kr.

I alt

114.250 kr.

Indtægter

Salg af bøger estimeret

40.000 kr.

Tilskud til bogen fra Hawboernes Forening, Lild Strand

5.000 kr.

I alt

45.000 kr.

På baggrund af ovenstående søger Museum Thy om følgende:

Løn til udarbejdelse af manuskript: 48.000 kr.

Tilskud til trykning af publikation: 21.250 kr.

Ansøgning i alt: 69.250 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Udover formidlingen af fiskerlejets historie, bidrager en bog om Lild Strand også til fornyet opmærksomhed på Lild Strand og Vester Han Herred. Samtidig har arbejdet med indsamling af fortællingerne og det videre arbejde med udgivelse af bogen kørt som et borgerinddragende projekt med Borgerforeningen i Lild Strand "Hawboernes forening".

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes delvis med et tilskud på 21.250 kr. til publikationen. Midlerne anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020