13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

83. Fortællecaféen Lytteposten søger om midler til sæson 2020/2021

Udskriv

Sagstema

Fortællecafeen Lytteposten søger for anden gang om støtte ved de frie kulturmidler til sæson 2020/2021.

Redegørelse

Fortællecafeen Lytteposten søger om 21.600 kr. fra de frie kulturmidler til sæson 2020/2021.

I Lyttepostens fortællecafeer fortælles der i en mundtlig fortælleform uden manuskript. Det er en fortælleform, som findes hos Evald Tang Kristensens fortællere, men der er også mere moderne forbilleder, som Dario Fo og Vigga Bro. I fortællecafeen bliver der både fortalt selvoplevede historier og bearbejdet litterære tekster, for eksempel Martin Andersen Nexø og Johan Skjoldborg.

Lytteposten blev oprettet i efteråret 2017, og i sæson 2017/2018 blev der afholdt seks arrangementer. I sæsonen 2018/2019 blev der afholdt fire arrangementer. Alle på Frøstrup Gl. Kro. I sæsonen 2019/2020 fik foreningen tilskud fra Thisted Kommune for første gang. De fik 10.000 kr. i tilskud. I sidste sæson blev der planlagt fire arrangementer, hvoraf den sidste er udskudt grundet situationen med Covid-19. Den skulle have været afholdt den 15. marts 2020, men er udskudt til den 16. august 2020.

I Lytteposten har man tidligere hentet fortællere fra Hune, Skive, Viborg og Aarhus, både professionelle og amatørfortællere. Det er sket på folks velvilje, og sidste år med et beskedent honorar. Lytteposten søger nu om forøget støtte til projektet, da de sidste år gav honorar under det gængse i det professionelle fortællemiljø. (se bilag ansøgning)

Der er mellem 20 til 50 gæster til hver fortællecafe. Arrangementerne er gratis.

Lytteposten søger om 21.600 kr. som svarer til det beløb, de har udgifter for til honorar og lokaleleje ved Frøstrup Gl. Kro.

Lytteposten har selv stået for indkøb og salg af kaffe/te og kage til fortællecafeerne i de foregående sæsoner. Der vil ligeledes være salg af kaffe/te og kage i sæsonen 2020/2021, hvis myndighederne tillader det grundet situationen med Covid-19.

Fortællecafeen Lytteposten sæson 2020-2021: Søndage kl. 14 til 16 på Frøstrup Gl. Kro.

Den 27. september 2020

Fortællere: Lene Lømmel Lømmelsen (Christiania) og Connie Anette Nordholt (Vesten Bjerget)

Fortællinger: Livets Puslespil

Den 15. november 2020

Fortællere: Peter Barner (Spjald) og Anne Mette Nielsen (Fjeldstervang)

Fortælling: Nordiske folkeeventyr og egne historier

Den 24. januar 2021

Fortællere: Ingegerd Auken (Nordjylland)

Fortælling: Selma Lagerløf ”Gøsta Berlings Saga”

Den 14. marts 2021

Fortællere: Thomas Kirk (Aarhus) og Ejvind Winther (Klim)

Fortælling: Sagaer og eventyrligere fortællinger

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler at støtte med 10.000 kr. Beløbet anvises fra de frie kulturmidler.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Budget for Fortællecafeen Lytteposten sæson 2020-2021:

Udgift til fortællere: Honorarer: 4 x 5.000 kr.

20.000 kr.

Lokaleleje: 4 x 400 kr.

1.600 kr.

I alt

21.600 kr.

Der er en lille indtægt ved salget, som går til foreningsudgifter, såsom netbanksgebyrer, indkøb til salg og blæk og papir til sanghæfter til arrangementerne. (se bilag kaffekassen). Dette er den eneste indtægt, da arrangementet er gratis.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at der gives et tilskud på 10.000 kr. til Fortællecafeen Lytteposten. Midlerne anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020