13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

82. Kulturelt Samråd ansøger om fornyelse af kulturpuljen

Udskriv

Sagstema

Kulturelt Samråd (KS) i Thisted Kommune søger om en forlængelse af Kulturpuljen i 2020 samt en overførsel af restbeløb fra 2019.

Redegørelse

KS ansøger om at få bevilliget 67.000 kr. fra Thisted Kommune, således at KS fortsat kan være i stand til at uddele kulturmidler.

KS har siden 2016 fået tildelt en kulturpulje fra Thisted Kommune til at uddele efter deres egne retningslinjer. Dette fremmer armslængdeprincippet i forhold til uddeling af kulturmidler i Thisted Kommune.

Alle foreninger og interesseorganisationer må søge støtte hos KS til kulturelle formål afholdt i Thisted Kommune. Der kan maksimalt ansøges om 10.000 kr. i form af tilskud, der gives ikke underskudsgaranti. Der ydes støtte til alle kunst- og kulturgenrer såsom musik, teater, litteratur, film, billedkunst, dans og kulturarv.

I 2019 har KS givet tilskud til 11 aktiviteter og derved uddelt 77.000 kr. (se bilag oversigt 2019 samt ansøgning – bemærk to af bevillingerne står ikke i, men under den samlede oversigt) Disse bevillinger er givet:

Projekt/arrangement

Beløb udbetalt

Seminar om kvinders stilling i kunsten

8.000 kr.

Udstilling Landekending

8.000 kr.

Thy Højskole Sommerkursus

8.000 kr.

Korlederkursus børnekor Nordvest Koret

7.000 kr.

Musikcamp

5.000 kr.

Leger børn i Himlen. Filmprojekt

8.000 kr.

Udstillingshæfte Det Ny Kastet

4.000 kr.

100 års dansk keramik

7.000 kr.

Julekoncert. Nordvestjysk Pigekor

5.000 kr.

FDF – Flugten

10.000 kr.

KANT-Festival

7.000 kr.

I alt

77.000 kr.

Der er givet afslag på fire ansøgninger, som ikke levede op til kravene i KS' kulturpulje.

KS uddeler puljemidlerne 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1. januar, 1. april, 15. juni og 1. oktober.

Der er et restbeløb på 4.648,74 kr. fra KS kulturpulje 2019.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at KS får overført restbeløbet til deres kulturpulje 2020.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at forlænge puljen i 2020 på 40.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Prøveordningen i 2016 var på 60.000 kr. og blev forlænget i 2017 med et beløb på 67.500 kr. samt i 2018 og 2019 med et beløb på 67.000 kr.

KS har i 2019 i alt uddelt 77.000 kr.

Da KS i 2019 ligeledes fik overført et restbeløb fra 2018 har de haft en lille kassebeholdning. Dette giver dem et restbeløb på 4.648,74 kr. fra kulturpuljen 2019, som de ønsker overført til kulturpuljen 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

  1. Kulturelt Samråd tildeles en ny kulturpulje for 2020 på 40.000 kr. fra de frie kulturmidler.
  2. Kulturelt Samråd får overført restbeløb fra 2019 til puljen i 2020.

Beslutning

Der bevilges 67.000 kr.

Fremover skal ansøgningen fremsendes til Børne- og Familieforvaltningen inden den 1. januar det pågældende år.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020