13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

92. Ansøgning om ekstrabevilling fra Destination Nordvestkysten

Udskriv

Sagstema

Destination Nordvestkysten søger om ekstrabevilling på mindst 150.000 kr. til styrket turismeindsats.

Redegørelse

Efter aftale med borgmestrene i Holstebro og Jammerbugt Kommuner sender direktøren for Destination Nordvestkysten ansøgning til de fem kommuner i destinationen om en ekstrabevilling på minimum 150.000 kr. pr. kommune.

Af ansøgningen fremgår det, at kigger man rundt i landet, så ses det, at flere kommuner begynder at give ekstrabevillinger til turismeområdet. Eksempelvis er Aarhus Kommune gået sammen med Salling Fondene om en turismepulje på 75 mio. kr., og senest har byrådet i Hedensted Kommune godkendt en kommunal hjælpepakke til turismeområdet på 4,3 mio. kr. alt sammen i tillæg til de respektive kommuners basisbevillinger.

Destinationen beder nu om hjælp til at gribe de midler, som staten i øjeblikket sender i retning af turismeerhvervet. Mere konkret er følgende i spil (en uddybning fremgår af medsendte bilag):

  • Danmarkskampagne til 20,6 mio. kr., hvoraf 500.000 kr. er øremærket til Destination Nordvestkysten (DNVK). Der kræves en medfinansiering fra DNVK på 350.000 kr.
  • Strakspuljen på 15 mio. kr., hvor der kræves en medfinansiering på 50 %, og hvoraf minimum halvdelen skal være i kontanter. Sammen med resten af Vestkystsamarbejdet søger DNVK 3,75 mio. kr. Der kan forventes svar indenfor de kommende to uger, og får man godkendt ansøgningen, vil man få 1,25 mio. kr. i statsstøtte til straks-initiativer i DNVK.
  • Destinationspuljen (lokale og tværgående turismeprojekter) på 14,7 mio. kr., hvor der kræves 50 % medfinansiering - her har man ikke specificeret, hvor meget af medfinansieringen der skal være timer henholdsvis kontanter. Samtidig strækker dette projekt sig ind i 2021, hvilket giver andre muligheder for finansiering. DNVK søger sammen med resten af Vestkystsamarbejdet om 3,75 mio. kr. i denne pulje, og godkendes ansøgningen, vil man også her modtage 1,25 mio. kr. i statsstøtte til udviklingstiltag og til international markedsføring. Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo juni.
  • Kickstart af nærmarkederne. VisitDenmark arbejder i øjeblikket på et kommunikativt beredskab til det tidspunkt, hvor grænserne begynder at åbne til nærmarkederne, således at man sikrer, at åbne grænser tiltrækker internationale gæster til Danmark. Uden at DNVK er garanteret noget, er det DNVKs forståelse, at der vil være en chance for at få en vis grad af medfinansiering på destinationens egne midler til international markedsføring. Her er der ikke tale om en minimumsgrænse, men et spørgsmål om at samle mest muligt, så man sammen med resten af Vestkystsamarbejdet og VisitDenmark kan sikre et markedstryk på vores prioriterede markeder, når de åbner igen.

Ud fra DNVKs beregninger kan man gribe alle fire bolde, såfremt alle fem kommuner - hver især - godkender en ekstrabevilling på 150.000 kr. Der er tale om et minimumsbeløb, og kan der findes endnu flere midler, som eksempelvis yderligere 100.000 kr. pr. kommune, så kan der gøres endnu mere for erhvervet – især hvad angår destinationsmarkedsføringen. ”Frie midler" i DNVK er inkluderet i regnestykket.

DNVK orienterer om, at borgmestrene i Jammerbugt og Holstebro Kommuner allerede har tilkendegivet, at de er positive overfor ansøgningen, hvorfor nu også Lemvig, Thisted og Hjørring Kommuner ansøges.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 150.000 kr. kan dækkes via budget til udviklingsprojekter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Der må forventes en tæt koordinering af indsatser mellem Destination Nordvestkysten og Thy Turistforening.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget ønsker ikke at give tilskud.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020