15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

77. Ledelse af Thisted Kommunes erhvervsafdeling

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes erhvervsafdeling skal have ny ledelsesmæssig reference.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2019, punkt 276, at lederstillingen af erhverv ikke genbesættes, hvilket vil kræve en omorganisering af erhvervsområdet i Thisted Kommune.

Derfor kan afdelingen med fordel fremover referere til lederen af Virksomhedsservice under Jobcenteret.

Der ses en parallel mellem de to afdelingers ansvarsområder i kraft af arbejdet med en udviklende indsats for kommunens erhvervsliv.

Dermed vil alle daglige, ledelsesmæssige forhold få en klar og tydelig placering i forhold til alt, der vedrører opgaveansvar- og fordeling i afdelingen, ansættelser, MUS-samtaler m.m.

Erhvervsafdelingens medarbejdere vil stadig have en faglig dialog med direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i konkrete sager; men de mere administrative dele af ledelsesopgaven henlægges til lederen for Virksomhedsservice.

Tilmed vil erhvervsafdelingen bliver mindre sårbar ved at være tilknyttet en anden, lidt større administrativ enhed.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at kommunens erhvervsafdeling fremover refererer til lederen af Virksomhedsservice.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 8:

Taget til efterretning. Sagen sendes til efterretning i EAKU.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020