15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

68. Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet - april 2020

Udskriv

Sagstema

Ny opfølgning på beskæftigelsesområdet.

Redegørelse

Ny rapport

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget en ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune med ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet rapporten Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (bilag 1) med afsæt i den nye strategi og med et større fokus på den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Thisted Kommune end tidligere.

Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet forelægges udvalget kvartalsvis og erstatter KPI-rapporten og statusrapporten, der begge tog udgangspunkt i Jobvækst Thy som løb i perioden 2016-2019. Hvor de to tidligere rapporter havde fokus på nogle bestemte målgrupper, adskiller den nye rapport sig blandt andet ved at inkludere samtlige målgrupper i jobcentret.

Værd at bemærke i rapporten er, at der ikke er indregnet eventuelle afledte virkninger af COVID-19 i forventet forbrug for 2020. På landsplan såvel som i Thisted Kommune ser vi dog allerede nu, at COVID-19 medfører en stor stigning i antal ledige. For eksempel kom der 169 nye dagpengesager i uge 12 i år. Til sammenligning kom der 27 nye dagpengesager i uge 12 i 2019 og 32 nye dagpengesager i uge 12 i 2018.

Jobcenterindbliksrapport

Som en del af den løbende opfølgning på beskæftigelsesområdet forelægges udvalget desuden den nyeste jobcenterindbliksrapport for Thisted Kommune (bilag 2) samt en oversigt over alle kommuners status i forhold til resultat- og fokusmål (bilag 3).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

  1. Bilag 1 godkendes som den nye måde at lave opfølgning på.
  2. Bilag 2 og 3 tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020